1      Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    2      Adıyaman Üniversitesi

    3      Adnan Menderes Üniversitesi

    4      Afyon Kocatepe Üniversitesi

    5      Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

    6      Ahi Evran Üniversitesi

    7      Akdeniz Üniversitesi

    8      Aksaray Üniversitesi

    9      Amasya Üniversitesi

  10     Anadolu Üniversitesi

  11     Ardahan Üniversitesi

  12     Atatürk Üniversitesi

  13     Balıkesir Üniversitesi

  14     Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  15     Bartın Üniversitesi

  16     Batman Üniversitesi

  17     Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  18     Bingöl Üniversitesi

  19     Bitlis Eren Üniversitesi

  20     Bozok Üniversitesi

  21     Bursa Teknik Üniversitesi

  22     Bülent Ecevit Üniversitesi

  23     Celal Bayar Üniversitesi

  24     Cumhuriyet Üniversitesi

  25     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  26     Çankırı Karatekin Üniversitesi

  27     Çukurova Üniversitesi

  28     Dicle Üniversitesi

  29     Dokuz Eylül Üniversitesi

  30     Dumlupınar Üniversitesi

  31     Düzce Üniversitesi

  32     Ege Üniversitesi

  33     Erciyes Üniversitesi

  34     Erzincan Üniversitesi

  35     Erzurum Teknik Üniversitesi

  36     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  37     Fırat Üniversitesi

  38     Gaziantep Üniversitesi

  39     Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  40     Giresun Üniversitesi

  41     Gümüşhane Üniversitesi

  42     Hakkari Üniversitesi

  43     Harran Üniversitesi

  44     Hitit Üniversitesi

  45     Iğdır Üniversitesi

  46     İnönü Üniversitesi

  47     İstanbul Üniversitesi

  48     İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  49     Kafkas Üniversitesi

  50     Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  51     Karabük Üniversitesi

  52     Karadeniz Teknik Üniversitesi

  53     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

  54     Kastamonu Üniversitesi

  55     Kırıkkale Üniversitesi

  56     Kırklareli Üniversitesi

  57     Kilis 7 Aralık Üniversitesi

  58     Kocaeli Üniversitesi

  59     Mardin Artuklu Üniversitesi

  60     Marmara Üniversitesi

  61     Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  62     Mersin Üniversitesi

  63     Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  64     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  65     Mustafa Kemal Üniversitesi

  66     Muş Alparslan Üniversitesi

  67     Namık Kemal Üniversitesi

  68     Necmettin Erbakan Üniversitesi

  69     Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

  70     Niğde Üniversitesi

  71     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  72     Ordu Üniversitesi

  73     Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  74     Pamukkale Üniversitesi

  75     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  76     Sakarya Üniversitesi

  77     Selçuk Üniversitesi

  78     Siirt Üniversitesi

  79     Sinop Üniversitesi

  80     Süleyman Demirel Üniversitesi

  81     Şırnak Üniversitesi

  82     Trakya Üniversitesi

  83     Tunceli Üniversitesi

  84     Uludağ Üniversitesi

  85     Uşak Üniversitesi

  86     Yalova Üniversitesi

  87     Yıldız Teknik Üniversitesi

  88     Yüzüncü Yıl Üniversitesi