1     Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    2     Adıyaman Üniversitesi

    3     Adnan Menderes Üniversitesi

    4     Afyon Kocatepe Üniversitesi

    5     Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

    6     Ahi Evran Üniversitesi

    7     Akdeniz Üniversitesi

    8     Aksaray Üniversitesi

    9     Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

  10     Amasya Üniversitesi

  11     Anadolu Üniversitesi

  12     Ardahan Üniversitesi

  13     Artvin Çoruh Üniversitesi

  14     Atatürk Üniversitesi

  15     Balıkesir Üniversitesi

  16     Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

  17     Bartın Üniversitesi

  18     Batman Üniversitesi

  19     Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  20     Bingöl Üniversitesi

  21     Bitlis Eren Üniversitesi

  22     Bozok Üniversitesi

  23     Bursa Teknik Üniversitesi

  24     Bülent Ecevit Üniversitesi

  25     Celal Bayar Üniversitesi

  26     Cumhuriyet Üniversitesi

  27     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  28     Çankırı Karatekin Üniversitesi

  29     Çukurova Üniversitesi

30     Dicle Üniversitesi

  31     Düzce Üniversitesi

  32     Dumlupınar Üniversitesi

  33     Dokuz Eylül Üniversitesi

  34     Erciyes Üniversitesi

  35     Erzincan Üniversitesi

  36     Erzurum Teknik Üniversitesi

  37     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  38     Fırat Üniversitesi

  39     Gaziantep Üniversitesi

  40     Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  41     Giresun Üniversitesi

  42     Gümüşhane Üniversitesi

  43     Hakkâri Üniversitesi

  44     Harran Üniversitesi  

  45     Hitit Üniversitesi

  46     Iğdır Üniversitesi

  47     İnönü Üniversitesi

  48     İstanbul Üniversitesi

  49     İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

  50     Kafkas Üniversitesi

  51     Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  52     Karabük Üniversitesi

  53     Karadeniz Teknik Üniversitesi

  54     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

  55     Kastamonu Üniversitesi

  56     Kırıkkale Üniversitesi

  57     Kırklareli Üniversitesi

  58     Kilis 7 Aralık Üniversitesi

  59     Kocaeli Üniversitesi

  60     Mardin Artuklu Üniversitesi

  61     Marmara Üniversitesi

  62     Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  63     Mersin Üniversitesi

  64     Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  

  65     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  66     Mustafa Kemal Üniversitesi

  67     Muş Alparslan Üniversitesi

  68     Namık Kemal Üniversitesi

  69     Necmettin Erbakan Üniversitesi

  70     Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  

  71    Ömer Halisdemir (Niğde) Üniversitesi

  72     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  73     Ordu Üniversitesi

  74     Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  75     Pamukkale Üniversitesi

  76     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  77     Sakarya Üniversitesi

  78     Selçuk Üniversitesi

  79     Siirt Üniversitesi

  80     Sinop Üniversitesi

  81     Süleyman Demirel Üniversitesi

  82     Şırnak Üniversitesi

  83     Trakya Üniversitesi 

  84     Munzur (Tunceli) Üniversitesi

  85     Uludağ Üniversitesi

  86     Uşak Üniversitesi

  87     Yalova Üniversitesi

  88     Yıldız Teknik Üniversitesi

  89     Yüzüncü Yıl Üniversitesi