Tarihsel Gelişim

2009 yılında kurulan Farabi Kurum Koordinatörlüğü, üniversitenin akademik ve idari birimleri ile protokol yapılan (89) üniversitelerle işbirliği içerisinde yer alarak koordinasyon hizmeti vermektedir.

Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü, 24/09/2018 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR tarafından yürütülmektedir. Farabi Ofisinde bir öğretim görevlisi ve iki bilgisayar işletmeni olmak üzere tam zamanlı görev yapan üç (3) personel mevcuttur. Öte yandan Farabi Değişim Programı kapsamında gelen ve giden öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek üzere fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulları bünyesinde Farabi Bölüm Koordinatörlerinden oluşan bir yapı mevcuttur.

Gazi Üniversitesi, Farabi Uygulama El Kitabı ve Farabi Öğrenci Cep Kitapçığı’nın hazırlanmasında önemli rol üstlenmiştir. Ayrıca Farabi Otomasyon Sistemi’nin hazırlanmasında ve akıllı iletişim platformlarında programın tanıtımı konularında pilot üniversitelerden biri olarak YÖK ile ortaklaşa çalışma içerisinde yer almıştır.