Birim Görev Tanımı

Değişim Programları Farabi Birimi Görev Tanımı

Yükseköğretim Kurumları ile protokol çalışmalarını yapmak , 

Farabi programı kapsamında giden ve gelen öğrenci hareketliliğinin yürütülmesi;

Başvuru, seçim, oryantasyon ve değerlendirme süreçlerinde ilgili evrakların hazırlanması,

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında kayıtlarının yapılması, dönem bitimlerinde silinmesi ve gelen/giden öğrencilere destek olunması,

Öğrenim anlaşmaları konusunda öğrencilerin yönlendirilmesi,

Değişim Programları Evrak Sorumlusu, Farabi kapsamında protokol yapılan üniversiteler ile kurumlar arası anlaşmaların yürütülmesi,

Farabi Değişim Programı kapsamında kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları yapılması,

Öğrenci ve personelin talepleri doğrultusunda işlerin takip edilmesi,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK otomasyon sistemine “Öğrenci Bilgi Formu, Ara Rapor, Nihai Rapor”) ile yazışmaların yapılması,

Seçim, rapor, hibe başvurusu gibi, koordinatörlüğün yoğun olduğu dönemlerde ekip çalışmasına katılarak ofisteki diğer personele destek olunması.

Değişim Programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) Koordinatörü tarafından koordine edilmektedir.

 

background image